Afgelopen zaterdag was de Nieuwjaarsvisite van het Asser Mannenkoor een mooie gelegenheid om twee prominente leden te huldigen vanwege hun langdurig lidmaatschap.

Geurt Rutten zingt al 50 jaar bij het koor. Naast het zingen maakte hij zich zeer verdienstelijk met het uitoefenen van diverse bestuurlijke functies. Zo was hij zelfs 24 jaar voorzitter van de vereniging. Ook vervulde hij langere tijd functies in zowel het regionale als het landelijke bestuur van het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond (KNZV).

De tweede jubilaris, Gerrit Eerland, is al 40 jaar actief als zanger bij het koor. Naast zijn vele maatschappelijke functies, was hij gedurende 12 jaren op inspirerende wijze voorzitter van het Asser Mannenkoor.

De jubilarissen werden verrast met oorkondes en bloemen. Van het KNZV kregen zij de bij de gelegenheid behorende insignes opgespeld.