Het Asser Mannenkoor is dit voorjaar weer op promotietour langs Asser wijken.  Zo is inmiddels al Baggelhuizen, Kloosterveen en Assen-Oost aangedaan en is daar het koor door een enthousiast publiek ontvangen. Het laatste optreden in de serie is op donderdag 24 mei as. om 20.00 uur in De Componist (Paganinilaan, Noorderpark). De mannen brengen dan weer het gevariëerd programma met zeker ook eigentijdse muziek zoals die van Boudewijn de Groot, Simon en Garfunkel, John Denver en Elvis Presley. Dirigent Bert Lammers presenteert en dirigeert voor de laatste keer het door hemzelf samengesteld programma. Voor muzikale ondersteuning zorgt pianist Jan de Roos.

Binnenkort worden onder leiding van dirigent Marco Warta nieuwe stukken ingestudeerd.  Een mooie gelegenheid voor belangstellende mannen om zich aan te sluiten bij het koor. Er is weer plaats in elke stemgroep. Kom op 24 mei alvast sfeer proeven en misschien zien de koorzangers u later terug op de reguliere repetities. Deze worden gehouden elke donderdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur in Buurthuis De Schulp aan de Buizerdstraat in Assen. Maar eerst is iedereen welkom op 24 mei. En de toegang is gratis